Кампанията 

Вярваме, че да живееш с достойнство е изконно право на всеки човек, във всеки етап от живота му. Затова стартираме кампанията „Старостта е и наша отговорност!“.

Чрез нея искаме да окажем влияние за ефективна промяна в политиките за дългосрочни грижи в домашна среда за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Възрастните хора в България

Замисляли ли сте се какво е да си превит под тежестта на годините, да се справяш все по-трудно с ежедневните дела, болестите и самотата да са основните ти посетители, а когато имаш нужда от подкрепа, да няма кой да ти помогне?

Така се чувстват повечето възрастни хора в България, притиснати от бедността, превити от болестта, изолирани от обществените процеси, забравени и изоставени.

По време на пандемията, породена от Ковид-19, получихме множество сигнали за самотно живеещи, трудно подвижни възрастни хора, които не могат да си осигурят храна и лекарства, за бедстващи възрастни хора, нуждаещи се от спешна подкрепа за постъпване на лечение, за възрастни хора с тежки заболявания, имащи нужда от професионални грижи в собствения си дом.

Сериозността на ситуацията през тези месеци за пореден път ни показа, че съществуващата подкрепа за възрастните хора е крайно недостатъчна, че е необходима спешна промяна в политиките за дългосрочни домашни грижи и гарантиране на работеща социално-здравна система, която да откликне на потребностите на все по-увеличаващото се възрастно население в България.

Домашни грижи

Грижите в домашна среда и в общността са проява на човечност и са неизменна част от съвременния свят. Те помагат на възрастните хора да се справят с предизвикателствата на болестта и старостта, продължавайки да живеят в собствените си домове, където се чувстват най-спокойни.

Този вид грижи се осъществяват от мобилни екипи от медицински сестри, домашни помощници и здравно-социални асистенти, които посещават възрастния човек в дома му и му помагат в ежедневните грижи за здравето, хигиената и социалния му живот.

Домашните грижи, каквито „Каритас“ осъществява от 20 години в България, имат за цел да окажат както професионална, така и човешка подкрепа, основаваща се на уважение, зачитане на достойнството и потребностите на всеки възрастен човек.

Старостта е и наша отговорност!

Макар и в такава несигурна политическа обстановка в страната ни, е необходимо правителството да полага целенасочени действия за осигуряване на адекватен отговор на нуждите на възрастните хора, което изисква отговорност, воля, планиране и изпълнение на ефективни мерки и механизми за подкрепа.

Ситуацията изисква спешен и гарантиращ устойчивост отговор на здравните и социални потребности на най-засегнатата и нарастваща група от населението в България – възрастните хора.

Това е жизнено-важен приоритет, който трябва да бъде заложен в политиката на всяко едно правителство, така че да се гарантира достъпа до професионални и отговарящи на потребностите грижи в собствения дом за всеки възрастен човек.

Бъдете част от нашата кауза! Нека бъдем двигател на промяната и да помогнем на възрастните хора в България да изживеят старините си достойно!

Период

Кампанията ще протече в периода 5 септември – 31 октомври 2022 г.

Кампанията се реализира в рамките на проект „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд „Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от „Каритас България“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тя отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и оператора на Фонд „Активни граждани България“. www.activecitizensfund.bg