ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА https://caritas-ruse.bg

Последно обновена на 12.01.2021 г.

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБСАЙТ ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО, ИЗПОЛЗВАНЕТО И РАЗКРИВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (НАКРАТКО „ПОЛИТИКАТА“).

ЗА ВЪПРОСИ ОТНОСНО „ПОЛИТИКАТА“ МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЧРЕЗ ИМЕЙЛ OFFICE@CARITAS-RUSE.BG ИЛИ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН 088 2071603.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩАТА „ПОЛИТИКА“, ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ.

ВЪВЕДЕНИЕ

Каритас Русе е организация с нестопанска цел, основана през 1992 година, която осъществява социалната дейност на Католическата църква в Никополска епархия (Северна България). Организацията има изградени структури в четири населени места на територията на епархията. Каритас Русе е член на НКФ Каритас България и част от голямото семейство на Каритас Интернационалис.

Извършвайки дейността си, “РУСЕНСКА КАТОЛИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ – КАРИТАС” СДРУЖЕНИЕ, накратко Каритас Русе, Дружеството и Организацията, с ЕИК 827127955, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Богдан Войвода 3, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.
Този уебсайт https://caritas-ruse.bg се притежава от Каритас Русе и се управлява от Организацията в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Каритас Русе не продава вашите данни на други дружества или лица. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията, която Ви предоставяме относно обработването на личните Ви данни.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория чувствителни лични данни. Каритас Русе не обработва такава информация за Вас.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Каритас Русе събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на Дружеството за предоставяне на услугите си. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в уебсайта ни.
По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които Организацията може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на Каритас Русе и предоставяте информация на Дружеството.

КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

– При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни – Вашите имена и имейл адрес, потребителско име и в случай, че сте предоставили телефон и връзки към социалните ви профили;
– За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – имейл адрес и парола;
– За връзка с нас през контакт формата на сайта – Вашите имена, имейл адрес и в случай, че сте предоставили телефон за връзка с Вас;
– За връзка с нас по телефона – Вашите имена и телефон;

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Каритас Русе са свързани с управление на Вашия профил на интернет страницата ни – това са данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
В допълнение и на основание съгласието Ви, Вашите данни се обработват и за целите на въпроси, отправени към нас, чрез формата за контакт на уебсайта, намираща се тук: https://caritas-ruse.bg/kontakt или чрез телефон +359 88 2071603;

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения относно, но не само Вашия профил, промени в политиката за поверителност и т.н.

УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Политиката за използване на бисквитки на уебсайта на Каритас Русе е достъпна на адрес https://caritas-ruse.bg/politika-za-biskvitki/

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. Каритас Русе не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия.

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Каритас Русе да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия, или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

ТРАНСФЕР В ТРЕТИ СТРАНИ

Каритас Русе не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило. В отделни случаи е възможно данните Ви да бъдат прехвърлени в трети страни по силата на договор между Организацията и дружество, действащо като изпълнител за определени услуги. В тези случаи Каритас Русе гарантира този трансфер да бъде извършен при пълно съответствие на законовите разпоредби затова, като гарантира нивото на защита на Вашите данни (включително но не само сключване на стандартни клаузи за трансфер, одобрени от Европейската Комисия). Защитата на информацията остава с данните Ви. Ако партньорите ни се намират в САЩ, то ние проверяваме тяхната сертификация по Privacy Shield, който е юридически механизъм, позволяващ трансфер на данни към тази страна.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Каритас Русе взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
Уебсайта https://caritas-ruse.bg използва кодиране чрез защитени способи на всички свои уеб страници, включително и тези, на които се събира лична информация.
Всички служители на Каритас Русе са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.
За случаите, в които Организацията споделя информация за Вас с трети лица – партньори на Каритас Русе, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за поверителност, освен ако по закон не се изисква друго.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на Каритас Русе, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:
– да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в уебсайта на Организацията;
– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Каритас Русе;
– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин или друг вид комуникация;
– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Ако искате да упражните правата си, може да се свържете с нас чрез изпращане на имейл съобщение на office@caritas-ruse.bg или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: 7005 гр. Русе, ул. „Байкал“ 10, за длъжностното лице за защита на данните.

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.
Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ДЕЦА

Каритас Русе не събира лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Каритас Русе, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме настоящата Политика за поверителност.