Направи дарение

Време е за Каритас – Помогни на промяната!

Вашата подкрепа ни позволява да работим за хората, които в най-голяма степен се нуждаят от помощта и солидарността на останалите. За да продължим нашата работа за осигуряване на дълготрайна промяна и социална справедливост, Каритас Русе се нуждае от Вашата подкрепа и за в бъдеще.
Когато дарявате на Каритас Русе, Вие имате възможността да избирате от широк спектър от проекти за развитие и подкрепа, и да насочите Вашето дарение за проекта, който смятате за най-важен. Ние гарантираме, че дарението Ви ще достигне точно до указаното от Вас направление. Ако не сте посочили конкретен проект или кампания във Вашето дарение, ние ще вложим средствата там, където са най-необходими.
Всяка една стъпка, от получаването на дарението до неговото целево изразходване, се документира според държавните счетоводни стандарти.

Можете да направите вашите дарения на следната банкова сметка:

Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
IBAN:  BG45FINV91501017334928
Моля, упоменете целта на дарението.