УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Президент:
Монс. Страхил Каваленов

Членове:
Нина Алексиева
Румяна Павлова

ЕПАРХИЕН ОФИС

Изпълнителен директор:
Стефан Марков

Връзки с обществеността и човешки ресурси:
Кремена Цанева

Отговорник Хуманитарни помощи:
Росен Бъчваров

Счетоводител:
Мария Крумова

ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА

Каритас Белене
Енорийски отговорник: Катя Пейзанова
Белене, обл. Плевен
ул. „Христо Ботев“ 14

Каритас Малчика
Енорийски отговорник: Нина Алексиева
с. Малчика, обл. Плевенска, Енорийски дом
caritasmalcica@abv.bg

Каритас Свищов
Енорийски отговорник: Мариана Борисова
Свищов, ул. „Йоан Екзарх“ 6

Каритас Плевен
Енорийски отговорник: Рени Тончева
Плевен, бул. „Христо Ботев“ 180