Центрове за домашни грижи за възрастни хора

Местоположение: гр. Белене, гр. Русе, с. Бърдарски геран, с. Гостиля

Основни дейности: контрол на кръвно налягане, профилактика на декубитус, превръзки, консултации за различни видове медицинска помощ, предоставяне на помощни средства, закупуване на лекарства, помощ в домакинството, социални услуги.

Финансиране: г-н Борислав Лоринков, Каритас България, дарения

Контакти:

Център за домашни грижи – Белене
Румяна Павлова – управител
5930 гр. Белене, ул. „Христо Ботев” 14
Тел.: 0882 275 463

Център за домашни грижи – Бърдарски геран
3259 с. Бърдарски геран, Община Бяла Слатина
Тел.: 0887 158 850