Център за обществена подкрепа „Том Сойер“

Регистрация в АСП № 319-05

Лицензи от АКСУ:

  1. Лиценз № Л-3129-537 за „Информиране и консултиране“
  2. Лиценз № Л-3129-535 за „Общностна работа“
  3. Лиценз № Л-3129-536 за „Обучение за придобиване на умения“
  4. Лиценз № Л-3129-538 за „Застъпничество и посредничество“
  5. Лиценз № Л-3129-534 за „Терапия и рехабилитация“

Капацитет:  20 места

Основни дейности: Стимулиране на образователното развитие и мотивацията за учене; психо-социално консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск; образователни, корекционни и социализиращи програми; хуманитарна помощ; детски клубове и родителски групи за взаимопомощ; разнообразна социална дейност: летни лагери, екскурзии, отбелязване на християнски празници.

Доброволци: 19, предимно ученици и студенти

Финансиране: Община Русе, държавно делегирана дейност

Контакти: Петя Стоянова – Управител
ж.к. Дружба 3, ул. Никола Вапцаров 20, ет.3
тел: 0887130887
copruse@caritas-ruse.bg