Център за обществена подкрепа „Том Сойер“

Регистрация в АСП № 319-05

Лиценз от ДАЗД № 0921

Капацитет:  20 места

Основни дейности: Стимулиране на образователното развитие и мотивацията за учене; психо-социално консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск; образователни, корекционни и социализиращи програми; хуманитарна помощ; детски клубове и родителски групи за взаимопомощ; разнообразна социална дейност: летни лагери, екскурзии, отбелязване на християнски празници.

Доброволци: 19, предимно ученици и студенти

Финансиране: Община Русе, държавно делегирана дейност

Контакти: Петя Стоянова – Управител
7002 Русе, ул. Богдан Войвoда 3
тел: 0887130887
cop@caritas-ruse.bg