Център за временно настаняване на бездомни лица и такива в риск „Добрият самарянин“

Регистрация в АСП № 319-06

Капацитет: 60 места.

Основни дейности: Осигуряване на подслон, храна, санитарни помещения за поддържане на лична хигиена, перално помещение, социални консултации, здравни грижи и придружаване.

Финансиране: Община Русе, държавно делегирана дейност.

Контакти: Камен Кънчев – управител
гр. Русе, ул. „Тракция” № 25
тел: 0884314155
cvn@caritas-ruse.bg