Център за временно настаняване на бездомни лица и такива в риск „Добрият самарянин“

Регистрация в АСП № 319-06

Лицензи от АКСУ:

  1. Лиценз № Л-3129-537 за „Информиране и консултиране“
  2. Лиценз № Л-3129-535 за „Общностна работа“
  3. Лиценз № Л-3129-536 за „Обучение за придобиване на умения“
  4. Лиценз № Л-3129-540 за „Осигуряване на подслон“
  5. Лиценз № Л-3129-534 за „Терапия и рехабилитация“
  6. Лиценз № Л-3129-538 за „Застъпничество и посредничество“

Капацитет: 60 места.

Основни дейности: Осигуряване на подслон, храна, санитарни помещения за поддържане на лична хигиена, перално помещение, социални консултации, здравни грижи и придружаване.

Финансиране: Община Русе, държавно делегирана дейност.

Контакти: Георги Михов – управител
гр. Русе, ул. „Тракция” № 25
тел: +359 884 314 155
cvn@caritas-ruse.bg