Стани доброволец в Каритас Русе

Силата на Каритас идва както от отдадеността на служителите и сътрудниците на организацията, така и от помощта на доброволците, които осигуряват подкрепа на хората в нужда. Десетки доброволци подпомагат Каритас Русе в работата с деца и възрастни с увреждания, деца от социално слаби семейства, бездомни, самотни стари хора, бежанци, жертви на трафик и насилие, пострадали при бедствия.

Искате ли да направите своя принос като доброволец и да ни помогнете в борбата с бедността и социалната несправедливост?

Свържете се с нас, за да разберете какви са възможностите за доброволчество в Каритас Русе.