Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие“

Регистрация в АСП 319-01
Лиценз от ДАЗД 0921

Капацитет: 30 деца с увреждания, на възраст от 2 до 18 години.

Основни дейности: Кинезитерапия; логопедия; психологическа помощ; учебно-възпитателни дейности и педагогическа работа; музикотерапия; арттерапия; консултации с родители; диагностика на деца без установено заболяване и поставена диагноза; богата социална дейност – организиране и посещения на изложби, концерти, екскурзии, честване на християнски празници.

Финансиране: Община Русе, държавно делегирана дейност

Контакти: Управител – Теодора Герганова
7013 Русе, ул. „Байкал” 10 A
тел.: 0882071832
milosardie@caritas-ruse.bg