Кръгли маси на тема „Когато търсенето изпреварва предлагането –  гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“ организира „Каритас“ Русе на 16 февруари в градовете Свищов и Белене. Те са част от проекта „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ и целят  да бъдат представени и дискутирани основните предизвикателства, възпрепятстващи ефективното планиране, формиране и прилагане на политики в областта на дългосрочната грижа в местен и национален контекст.

По време на срещите ще бъдат  представени конкретни заключения и препоръки, отправени в наскоро публикуваното аналитично издание на „Каритас България“ по темата, с цел извеждане на възможни подходи за ефективна координация и изпълнение на мерки и инструменти в контекста на: 1) текуща и предстояща  актуализация/подготовка на национални стратегически документи и прилежащи към тях планове за изпълнение, в т.ч. планиране на държавно делегирани дейности и изработка на национална здравна карта и такава на социалните услуги; и 2) подготовка, изработване и изпълнение на нови общински/областни стратегии в областта на здравно-социалната грижа за възрастните хора в дома и в общността.

Кръглите маси ще се проведат, както следва:

  • 16 февруари, Зала 1 на Община Свищов от 10:00 часа
  • 16 февруари, Зала 26 на Община Белене от 15:00 часа

Кръглите маси се провеждат в рамките на Проект № ACF/772 „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021 г.), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.