Липсва достатъчно устойчивост във финансирането на грижите за възрастни хора, професионалистите в сектора не достигат, нуждите са особено чувствителни в малките населени места.

Това са основните изводи от кръглата маса, организирана на 8 февруари в град Левски от русенската „Каритас“ по темата „Когато търсенето изпреварва предлагането –  гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“.

Във форума се включиха повече от 20 професионалисти в сектора: представители на местните власти и служби за социално подпомагане, доставчици на социални услуги, неправителствени организации от община Левски, кметове и представители на кметства от района на Обнова, Малчика, Българене, Аспарухово, както и участници от община Летница.

Те обсъждаха изводите на мащабно проучване за достъпа на възрастни хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността, реализирано от мрежата на „Каритас“ на територията на цялата страна.

Кремена Цанева от екипите на „Каритас“ направи презентация на финалното изследване за дългосрочните грижи в домашна среда – напредък, предизвикателства и предложения за подобряване през погледа на Каритас. Ива Таралежкова от сдружение „Деветашко плато“ води дискусията с опит, познавайки нуждите на местните хора.

Изводите от изследването на „Каритас“ се потвърждават и от практиката на Община Левски, коментираха местните представители.

„Изследването, което представяте, припознава проблемите, които имаме. Споделяме препоръките, но са нужни много усилия, за да се обърне тренда на отлив на хора и липсата на професионалисти – не само при нас, в цялата страна е така“, коментира Даниела Драгоева от Дирекция „Социално подпомагане“.

По Механизма за лична помощ в общината в момента се ползват 502 души, обгрижвани от 437 лични асистенти. Две трети от потребителите са на възраст над 65 години, съобщи Силвия Йорданова от звеното за социални услуги в общината. Близо 5 милиона лева е осигурената от държавата годишна издръжка на тази делегирана дейност.

Трябва да се направят законови промени в Кодекса на труда и Закона за социалното подпомагане, които да защитят в по-голяма степен интересите на професионалистите – лични асистенти. В момента им се плаща като на трудов договор – по 8 часа за 5 дни в седмицата. А те работят 24/7, не са уредени възможностите за компенсации и допълнително заплащане в почивни и празнични дни, обясниха професионалистите. „Този проблем може да се постави на национално ниво в партньорство с Националното сдружение на общините НСОРБ“, коментира Ива Таралежкова.

„В малките населени места всичко достига по-трудно – и услугите, и помощта. Някои програми работят за кратко време – по няколко месеца, имат безсмислени ограничения, а в същото време липсват достатъчно хора, които да работят. И това трябва да се промени – и вие, които правите тези обсъждания, трябва да го предадете нагоре, в парламента, където се правят промените“, категорично заяви Милан Драганов, кмет на село Трънчовица.

Изключително предизвикателство – особено в малките населени места, е грижата за възрастни хора с деменция или с психични проблеми. В този аспект професионалистите, предоставящи грижа, имат нужда от по-висока степен на обучение и защита, настояха и в община Левски – проблем, вече поставен по време на проведените досега кръгли маси.

Има голяма група хора, които се нуждаят от подкрепа, а са изключени от възможност – например тези, които нямат ТЕЛК, а са безпомощни – проблемът се повдига и в Левски, и във всички предишни обсъждания на темата.

Друг устойчиво поставян проблем е липсата на достатъчно квалифицирани и обучени хора, които да предоставят интегрираните здравно-социални услуги. „Записват се при нас, натрупват някой и друг месец стаж, и заминават за чужбина, където работят същото, но вземат повече пари“, коментираха участници в срещата.

Обсъжданията се провеждат в цяла България, където действа мрежата на „Каритас“. В края на февруари ще има публична дискусия и в Русенския университет, а финално събитие в София ще представи резултатите от проекта през месец март. Очаква се няколкогодишните усилия в тази посока да завършат с предложения за промени в законодателството и нормативната уредба на тази важна за обществото дейност.

Кръглите маси се провеждат в рамките на Проект № ACF/772 „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021 г.), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.