Законодателни промени трябва да гарантират устойчивост във финансирането на грижите за възрастните хора. Необходими са решения на национално ниво, общините правят всичко според възможностите си, но търсенето далеч надхвърля предлагането на услуги за подкрепа и домашна грижа, особено в най-малките и отдалечените населени места. Професионалистите в сектора не достигат, а възрастните хора не желаят да напускат домовете си и необходимостта от грижи в дома е огромна.

Това са основните изводи от две кръгли маси, организирани на 16 февруари в Свищов и Белене от русенската организация „Каритас“ по темата „Когато търсенето изпреварва предлагането –  гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“.

По време на събитията участниците дискутираха изводите на мащабно проучване за достъпа на възрастни хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността, реализирано от мрежата на „Каритас“ на територията на цялата страна. Преди това подобни кръгли маси бяха организирани и в общините Русе, Плевен, Бяла Слатина и Левски.

Кремена Цанева от екипите на „Каритас“ направи презентация на финалното изследване за дългосрочните грижи в домашна среда – напредък, предизвикателства и предложения за подобряване през погледа на Каритас. Марияна Борисова води и двете кръгли маси с опит, познавайки нуждите на местните хора.

Тук може да прочетете още за предишните кръгли маси в Русе, Плевен и Бяла Слатина.

А тук може да прочетете за кръглата маса в Левски.

СВИЩОВ, 16.02.2024

Във форума се включиха повече от 20 професионалисти в сектора: представители на местните власти и служби за социално подпомагане, доставчици на социални услуги като Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Свищов, както и от Центъра за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция в село Овча могила.

Изводите от изследването на „Каритас“ се потвърждават и от практиката на Община Свищов, коментираха местните представители.

„Като членове на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) работим упорито, за да търсим устойчивост във времето на услугите за възрастните хора. Да предотвратим настаняването в институции, да намалим социалната изолация – това е част от националната политика“, подчерта заместник-кметът на Община Свищов Анелия Димитрова и допълни: „Опитваме се всеки един човек, обърнал се към нас, да получи помощ и подкрепа, адекватна на нуждите му“. Съименничката й Анелия Димитрова, ръководител на общинската служба „Социални дейности“ в Свищов подчерта, че осигуряването на устойчивост би намалило напрежението в този сектор: да няма прекъсване, да не се притесняват хората: едните – че биха останали без работа, а другите – без грижи.

БЕЛЕНЕ, 16.02.2024

Представители на местните власти и служби за социално подпомагане, доставчици на социални услуги, здравни специалисти и представители на Домашните грижи на „Каритас Русе“ на местно ниво участваха в събитието. Кръглата маса бе открита от инж. Петър Ангелов, зам.-кмет на Община Белене, а сред присъстващите бе и г-жа Малина Ешекова, зам.-кмет, работеща с фокус върху социалните дейности в Общината.

„Още в първото ми участие в проекта обърнах внимание на фокуса върху интегрираните здравно-социални услуги. Аз като общопрактикуващ лекар всеки ден се срещам с необходимостта грижите да са комплексни, за да има положителен краен резултат. За мен е привилегия, защото в Белене имаме партньор като „Каритас“ и заедно с тях работим активно на терен. Има много нуждаещи се хора, голяма част, от които не могат да излизат, а персоналът не достига“, коментира д-р Бистра Павловска, председател на Общински съвет Белене и общопрактикуващ лекар.

„Възрастният човек е в по-голямата си част е пациент. Имат редица хронични заболявания и профилактиката и превенцията са от ключово значение. Половината пациенти от практиката ми са на възраст 65+ и с подкрепата от държавата ние им предоставяме възможността да получат безплатни ваксини и имунизации. По линията на профилактиката, редовните изследвания са необходими. Всичко е това изисква професионалисти, които да поставят ваксините и да осигурят материал за клинични изследвания. И тук отново благодаря за съвместната работа с момичетата от „Каритас“, защото без тях ще бъде невъзможно. Надявам се, че ще може да се разраснат екипите и да продължим хубавата си работа.“, допълва д-р Павловска.

„Община Белене има развити в най-голям процент социални и здравно-социални грижи. Имахме възможност да удължим срока по предоставяне на проекта „Грижа в дома“. Но, въпреки това, той скоро ще приключи. Всички Общини се намират в много трудна ситуация и проблемът е в цяла България.“, споделя Анна Несторова, главен експерт в Отдел „Здравни, социални дейности и образование“.

„В околните села също е належаща нуждата от подкрепа. Хората са самотни, имат нужда от грижа. Капацитетите на програмите на са достатъчни, за да покрият всички нуждаещи се. Хората в нашата Община не искат да напускат домовете си и да бъдат настанени в резидентни грижи. Затова е необходимо да има повече подготвени хора, които да ги подкрепят в домашна среда.“, коментира Миглена Врайкова, директор Дирекция „Социално подпомагане“ – Белене.

Друг устойчиво поставян проблем е липсата на достатъчно квалифицирани и обучени хора, които да предоставят интегрираните здравно-социални услуги. Застаряващото население и младите хора, които имат образование и квалификации, но напускат града, са проблеми, които се разрастват все повече и повече. Държавната политика в подкрепа на всички възрастни хора трябва да бъде сигурна. Квалифицираните кадри трябва да имат мотивация да останат и да работят за справяне с това предизвикателство, пред което сме изправени всички “, допълва Румяна Павлова, ръководител на Центъра за домашни грижи „Каритас“ в Белене.

Обсъжданията се провеждат в цяла България, където действа мрежата на „Каритас“. В края на февруари ще има публична дискусия и в Русенския университет, а финално събитие в София ще представи резултатите от проекта през месец март. Очаква се няколкогодишните усилия в тази посока да завършат с предложения за промени в законодателството и нормативната уредба на тази важна за обществото дейност.

Кръглите маси се провеждат в рамките на Проект № ACF/772 „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021 г.), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.