„Каритас“ публикува серия от доклади „Общ дом“, базирани на проучванията на 11 „Каритас“ организации от Европа, сред които и „Каритас България“. Тези национални публикации представят съвременната ситуация на миграцията и нейното влияние за развитието както на приемащите общности, така и на страните на произход на мигрантите.

Докладите „Общ дом“ показват връзката между миграцията и икономиката, културата и политиката в 11 държави членки на Европейския съюз. Те също така поставят акцент върху препятствията и възможностите за мигрантите да допринасят за развитието, както и   представят препоръки към политиците за подобряване на ситуацията.

Целта на серията „Общ дом“ е да насърчи по-балансиран и основан на факти дебат за миграцията и развитието, който може да провокира изработването на политики, които признават и увеличават приноса на мигрантите както за приемащите общности, така и за страните на произход.

Публикациите подчертават важността от познаването на различните национални реалности и миграционните ситуации във всеки контекст. Ето някои примери за такива различия, взети от националните доклади „Общ дом“:

  • В България броят на емигрантите е 8,6 пъти по-голям от броя на имигрантите.
  • Броят на чужденците в Италия съответства на броя на италианците, живеещи в чужбина.
  • В Австрия мигрантите допринасят значително повече за социалната система, отколкото се възползват от нея, при получаването на социални парични обезщетения.
  • Мигрантите в Германия също допринасят за системата за социална сигурност и социално осигуряване на страната и миграционният труд запълва важна празнина, компенсирайки застаряващото местно население.
  • Мигрантите в Нидерландия изпращат парични преводи до страните си на произход, които са на стойност три пъти повече от Официалната помощ за развитие.

На база сравнителен анализ националните доклади ще бъде изготвен доклад „Европа: общ дом“, който ще бъде публикуван през ноември месец тази година.

„Каритас“ призовава институциите на ЕС и държавите членки да вземат предвид препоръките от поредицата доклади „Общ дом“, подкрепени от опита на служителите на „Каритас“, работещи с мигранти и бежанци по целия свят, и да приложат необходимите политики, които да позволят създаването на общества, подкрепящи глобалната солидарност.

Докладът „Общ дом“, изготвен от „Каритас България“, може да бъде прочетен тук: на български език и на английски език.

Националните доклади на останалите „Каритас“ организации са преведени на английски език и могат да бъдат прочетени тук.

Докладите „Общ дом“ са реализирани в рамките на инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията, съдържаща се в тази публикация, не отразява непременно позицията или мнението на Европейския съюз