На 11 юни 2020г. се състоя общото събрание на Каритас Русе за отчетната 2019 година.  В него взеха участие членовете на сдружението, енорийски свещеници от епархията, доброволци и служители от различните населени места,където организацията работи, както и генералният секретар на Каритас България г-н Емануил Паташев. Бяха приети публичният доклад за обществонеполезна дейност, финансовият отчет, доклада на независимия одитор, както и новият работен план и бюджет за 2020 г.

Поради изтичане на мандата на досегашният управителен съвет беше избран нов. За председател на Каритас Русе с пълно единодушие бе избран Монс. Страхил Каваленов, Генерален викарий на Епископа на Никополска епархия и енорийски свещеник във В.Търново и Габрово. Останалите членове на Управителния съвет са Нина Алексиева от Каритас Малчика и Румяна Павлова от Каритас Белене.