Срокът за кандидатстване се удължава до 20.02.2018 г.