През октомври миналата година Каритас Русе започна работа по проект „Приеми и промени”, в който участват организации от 9 държави – Италия, България, Бразилия, Кабо Верде, Франция, Гърция, Португалия, Румъния, Испания. Проектът, финансиран от Европейската комисия ще продължи три години, а основната му цел е да повиши осведомеността на младите хора на възраст между 11 и 30 години по отношение на различните форми на насилие и дискриминация, както и да насърчи тяхното участие в разпространението на приобщаваща и недискриминационна култура.

Каритас Русе, в качеството си на партньор по проекта, търси да назначи двама експерти – Тренинг консултант и Мениджър социални медии, с непълна заетост за срока на проекта, отговарящи за дейностите в двете територии – Русе и Бургас, със следните задължения и профили:

 

  1. За позиция Тренинг консултант
  • Умения

– подходящо образование – психология, педагогика, социални дейности и др.

– подходящ опит – участие в други европейски проекти с младежка насоченост, работа с дискриминирани групи, преминати тренинги и курсове – мин. 5 години

– добри работни познания по английски език

  • Задължения

= в сътрудничество с централния тренинг екип на проекта разработва и прилага методология за 40 часов тренинг на младите обучители за двете територии Русе и Бургас

= изпълнява дейностите по проекта, свързани с младите обучители, и другите фокус групи на проекта

= участва в изработването на предложения за продължаващи политики по темите на проекта

= участва в семинари и конференции по време на проекта

= работи в екип с проектните мениджъри на двете територии Русе и Бургас

 

  1. За позиция Мениджър социални медии:

2.1. Умения

– опит на подобна позиция – мин. 2 години

– отлични умения за писане на български и английски език

– готовност за пълноценно участие в проекта

– дългосрочно стратегическо мислене

– отличен английски език

– с желание да награжда и развива уменията си

2.2. задължения

= участва в подготовката на тренингите за млади обучители по проекта

= участва в изготвянето и прилагането на комуникационната стратегия на проекта, сътрудничи на централния комуникационен екип на водещия партньор – община Торино

= разработва официални медийни материали – видео и друго съдържание

= идентифицира нови идеи и разработва съдържание

= участва в създаването на европейска онлайнплатформа и свързаните с нея дейности по проекта

 

Автобиография на английски език и съпътстващи документи, дипломи, сертификати, препоръчителни писма, изпращайте на office@caritas-ruse.bg или irinayor@gmail.com до 05.02.2018. Моля посочвайте и позицията, за която кандидатствате и Вашата мотивация.

Ще се свържем с избраните кандидати, най- късно до 28 февруари 2018г.