Каритас Русе дари 50 кашона с дрехи на местните структури Съюза на инвалидите и Съюза на пенсионерите в България, които ще бъдат разпределени в населените места в Община Иваново.  Това е поредното дарение на дрехи от Каритас Русе към Община Иваново и благодарение на доброто сътрудничество с тези две организации, помощта ще подпомогне стотици възрастни и болни хора, както и деца и семейства в неравностойно положение.