Благотворителната кампания на BOSCH “Не изхвърляй, помогни“ осигури продукти за приготвянето на топъл обяд за бездомните от Център за временно настаняване „Добрият самарянин“ на Каритас Русе.

Кампанията, която се провежда за втори път, има за цел да намали изхвърлянето на хранителни продукти и да помогне на нуждаещите се хора, като приканва хората да подарят трайни пакетирани продукти от техните домакинства, които са в повече. Събирането на даренията се осъществи в специално организирани за целта пунктове в офиси на „Еконт“, като след това те бяха разпределени между партньори от цяла България.

Каритас Русе и Център за временно настаняване „Добрият самарянин“ благодарят на организаторите за този прекрасен жест на милосърдие.

Повече за кампанията може да прочетете тук.