Започнаха обучителните практики на Каритас Русе по програма „Социални иноватори“, по която двама младежи ще заемат длъжностите асистенти Социални дейности в две от услугите за деца на организацията. Практиките са с продължителност от 80 астрономически часа и ще продължат до края на август 2021 г.

По време на своя стаж младежите ще работят под прякото ръководство на управителите на Център за деца с увреждания „Милосърдие“ и Център за обществена подкрепа за деца в риск „Том Сойер“ към Каритас Русе. Там те ще се запознаят с цялостната дейност на тези социални услуги, ще подпомагат менторите си в ежедневните им задачи и ще придобият безценен опит и знания за работата с децата.

Обучителните практики, част от Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България, се реализират в рамките на проект „Социални иноватори“, финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм