На 16 април 2021 г. от 14 часа ще се проведе общото събрание на РКО „Каритас“, на което ще бъдат отечетени резултатите от 2020 година. В работата му ще вземат участие Монс. Страхил Каваленов – Никополски епископ, който е и председател на организацията, както и г-н Емануил Паташев – Генерален секретар на Каритас България.

Поради пандемичната обстановка, събранието ще се състои онлайн, като чрез платформата Zoom ще имат възможност да се включат членове и доброволци на РКО „Каритас“ от цялата епархия.

ДНЕВЕН РЕД

1.Отчет за дейността на РКО Каритас  през 2020 г.

2.Счетоводни отчети и баланс на РКО Каритас  за 2020 г.

3.Доклад на експерт-счетоводителя за 2020 г.

4.Приемане на публичен доклад за обществено-полезна дейност през 2020г.

5.Приемане на работен план и бюджет за дейността на РКО Каритас  през 2021г.

6.Разни