Старостта е и наша отговорност, не само на държавата. Самотата убива, а възрастните хора страдат най-често от нея. Системата на финансиране на социалните услуги за възрастни хора в момента е организирана основно на проектен принцип и липсва устойчивост. Не достигат професионалисти като социални работници, липсват достатъчно услуги за домашна грижа, особено в по-малките населени места.

Това са част от изводите на мащабно проучване за достъпа на възрастни хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността, реализирано от мрежата на „Каритас“ на територията на цялата страна.

Повече от 60 участници в Русе, Плевен и Бяла Слатина обсъждаха резултатите от проучването по време на първите три от поредица кръгли маси, организирани от русенската „Каритас“ по темата „Когато търсенето изпреварва предлагането –  гарантираме ли достъпа на възрастните хора до дългосрочни грижи в домашна среда?“. В следващите дни дискусиите продължават в общините Левски, Белене и Свищов.

Във форумите се включват представители на местните власти – общини и общински съвети, държавни институции, доставчици на социални услуги и професионалисти.

Кремена Цанева от екипите на „Каритас“ прави презентация на финалното изследване за дългосрочните грижи в домашна среда – напредък, предизвикателства и предложения за подобряване през погледа на Каритас. Професионалисти в сектора – представители и на публични институции, доставчици на услуги от публичния и частния сектор, споделят предложения и коментари с обратна връзка за успехите и предизвикателствата пред общинските програми за предоставяне на грижа в дома.

РУСЕ, 30 януари 2024

Професионалисти от публичния и частния сектор се включиха в кръглата маса в Русе, като споделиха опит и предизвикателства по темата. Изпълнителният директор на Русенската католическа организация „Каритас“ Стефан Марков откри форума с фасилитатор журналистката Цвета Ненова.

Директорката на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Русе Катя Петрова представи политиките и дейностите на общината в сектора с акцент върху интегрираните здравно-социални услуги за възрастни хора (65+). По Механизма за лична помощ в момента има 1001 потребители и толкова наети лица. От „Асистентска подкрепа“ се ползват 384 потребители и техните 235 асистенти. Проект „Грижа в дома в община Русе“ предоставя помощ на 471 потребители осигурява техните 197 помощници. Данните са за територията на община Русе към края на 2023 година.

Търсенето далеч надвишава предлагането на подобни грижи, непрекъснато има чакащи потребители, има и група от възрастните хора, които изобщо не са обхванати от потенциалните възможности за подкрепа, стана ясно от представянето.

Необходима е мобилизация на ресурсите, трябва да се разработва предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги, от мобилни екипи, това е една неразработена възможност, отбеляза директорката на РДСП Милена Влахова.

Голяма част от членовете на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности към русенския Общински съвет участваха в кръглата маса. Председателката на комисията Алисе Муртезова, административен директор на Лечебни заведения „Медика“, се ангажира да представи финалните предложения по проекта пред две национални асоциации: Българската болнична асоциация, на която е заместник-председател, и Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация, чиито дейности често са свързани със здравна подкрепа за възрастни хора.

ПЛЕВЕН, 31 януари 2024

Заместник-кметът по социални дейности Елина Димитрова откри кръглата маса по темата в Плевен. Регионалният исторически музей в Плевен домакинства събитието като институция, отворена за различни инициативи и публики в интерес на местните общности.

Общо около 2100 потребители се ползват от интегрираните здравно-социални услуги в общината, съобщи д-р Елза Пачева от общинския отдел по здравни и социални политики. Липсата на устойчиво финансиране, напрежението, което се създава в края на проектните периоди, както и недостигът на кадри бяха посочени като основни проблеми в общината.

Въвеждането на такси за ползване на предоставяните услуги от страна на ползвателите е нож с две остриета, подчерта Стела Шабанска от плевенските общински експерти. От една страна таксите задължават и потребителите, и социалните работници – помощници, асистенти, да спазват ангажиментите си. От друга страна обаче, е възможно въвеждането им да ограничи достъпа на по-бедните възрастни хора до подкрепа.

Очевидно са необходими и законови промени, затова е нужно да се привличат депутати за каузата, които да ги внесат, посочи заместник-областният управител на Плевен Николай Абрашев.

И в Плевен, както и в Русе, беше очертан острият недостиг на специализирани грижи за възрастните хора с деменция – все по-често срещана група, която има нужда от интегрирани здравно-социални услуги. Близките на тези хора изпитват големи затруднения в полагането на грижи за тях, имат нужда от подкрепа, от това да бъдат отменени поне за кратко в този денонощен процес, подчертаха участниците в дискусиите.

БЯЛА СЛАТИНА, 01 февруари 2024

Заместник-кметът на Бяла Слатина Боряна Петкова и директорката на дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция“ Десислава Стефанова се включиха в кръглата маса в Бяла Слатина, заедно с доставчици на социални услуги и професионалисти от общината. Тук дискусията води Светлана Караджова, председател на Дружеството на банатските българи в България Фалмис. Тя познава проблемите на местните общности и е свързана с тях, била е кметица на Бърдарски геран (2011-2015) – едно от селата в община Бяла Слатина.

Специалистите от Бяла Слатина дадоха обратна връзка за успехи и предизвикателства пред общинските програми за предоставяне на грижа в дома. Сред направените предложения беше необходимостта от по-голяма защита на социалните работници, които действат на терен и предоставят грижа и подкрепа на възрастните хора.

*****

През 2027-а година всеки четвърти българин ще бъде на възраст над 65 години. Населението на страната застарява с все по-бързи темпове. Нуждата от дългосрочни грижи за възрастните хора расте както заради самото остаряване, така и заради все по-нездравословното стареене. Затова и основната цел на инициативата е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.

Обсъжданията се провеждат в цяла България, където действа мрежата на „Каритас“. В края на февруари ще има публична дискусия и в Русенския университет, а финално събитие в София ще представи резултатите от проекта през месец март. Очаква се няколкогодишните усилия в тази посока да завършат с предложения за промени в законодателството и нормативната уредба на тази важна за обществото дейност.

Кръглите маси се провеждат в рамките на Проект № ACF/772 „Достъп на възрастните хора (65+) до дългосрочни грижи в дома и общността – политики и реалност“ (www.dostap.caritas.bg), изпълняван с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021 г.), финансиран от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Основната цел на проекта е да окаже влияние за промяна на съществуващите политики за дългосрочни грижи в дома и общността за една от най-уязвимите групи в българското общество – възрастните хора.