Деца и подрастващи от Украйна, които живеят в Русе, се срещнаха с техни връстници по време на събитието „Срещу течението“. „Каритас Русе“ откликна на поканата за участие в мрежовото събитие, организирано по инициатива на Превантивно-информационния център ПИЦ към Общински съвет по наркотични вещества в Русе. Повод стана Международният ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици, който се отбелязва на 26 юни.

Заедно с екипа на Художествената галерия, деца и младежи твориха под наслов „Срещу течението“. Сред участниците бяха повече от 10 деца и подрастващи на бежанци от Украйна, които посещават инициативите на „Каритас Русе“ за социализиране и общуване с местните общности, осъществявани от мрежата на „Каритас“ в България със съдействието на Католически служби за помощ. Те твориха заедно с ученици от СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“ в Русе, както и с други деца и младежи от Кризисния център за непридружени деца, чужди граждани и деца бежанци в риск.

Художниците от галерията запознаха младите хора със стила в изкуството „Land art”. Всички заедно създадоха общ проект: „река“ от естествени материали от природата, преобразени с четки и бои. Така показаха възможността на младите хора „срещу наркотиците – срещу течението“. Участниците в изявата получиха награди.