На 27 април 2022 г. от 11 часа се проведе общото събрание на РКО „Каритас“, на което бяха отчетени резултатите от изминалата 2021 година. В работата му взеха участие Монс. Страхил Каваленов – Никополски епископ, който е и председател на организацията, както и г-н Емануил Паташев – Генерален секретар на Каритас България. Също така, за да вземат участие в събранието пристигнаха църковни представители, доброволци и служители на енориите Свищов, Белене и Малчика.

ДНЕВЕН РЕД

1.Отчет за дейността на РКО Каритас  през 2021 г.

2.Счетоводни отчети и баланс на РКО Каритас  за 2021 г.

3.Доклад на експерт-счетоводителя за 2021 г.

4.Приемане на публичен доклад за обществено-полезна дейност през 2021г.

5.Приемане на работен план и бюджет за дейността на РКО Каритас  през 2022г.

6.Разни