Учениците от 11а клас на ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, които миналата година спечелиха втора награда на конкурса за дигитален продукт #ACTHUMAN по  проект „Приеми и промени” на Каритас Русе закупиха и дариха мултимедиен проектор на стойност 589 лв. на своето училище.

Това е поредно дарение на награда от този конкурс –  през ноември, младежите, спечелили първо място дариха спечелените средства на две социални услуги в Русе – „Розовата къща“ към Еквилибриум и Центъра за работа с деца на улицата към БЧК.

Проект „Приеми и промени“, финансиран по програма DEAR на Европейската комисия беше с продължителност 3 години и в него взеха участие 15 организации от 9 държави. Продуктите на участниците в конкурса “ACTHUMAN” ще намерите на специалната международна платформа.