От месец юни 2020 русенската пекарна „Цветница“ дарява безвъзмездно хляба за потребителите на Центъра за временно настаняване на бездомни лица и такива в риск „Добрият самарянин“.

Дарението е жест на внимание и солидарност с най-нуждаещите се, чието положение с началото на пандемията COVID-19 бе допълнително усложнено и затруднено.

А от месец април 2021 година от пекарната осигуряват безвъзмездно и закуските в центъра.

Благодарим на Пекарни Цветница за помощта в този нелек за всички период!

ЦВН „Добрият Самарянин“ е държавно делигирана дейност, която има за цел да подкрепя и подпомага лица, лишени от дом. „Добрият самарянин“ предоставя подслон, храна, санитарни помещения за поддържане на лична хигиена, перално помещение, социални консултации и здравни грижи с капацитет 60 места.