Приключи двудневната конференция на тема „Причини и последствия на детското отклоняващо се поведени и трафика на деца. По-ефективна превенция и интервенция“, организирана от Каритас Русе. Събитието се проведе на 23 и 24 март в хотел Вега, Русе, като част от планираните дейности по проект „Подсилване на компетенциите за защита и подпомагане на малолетни и непълнолетни българи в риск“, който се реализира съвместно с Каритас Франция.

На форумът, който беше открит от зам.-областния управител на Русе – Станимир Станчев, директора дирекция „Социални дейности“ към Община Русе – Мариела Личева и изпълнителния директор на Каритас Русе – Стефан Марков присъстваха представители на дирекция „Социално подпомагане“, Национална мрежа за децата, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, сектор „Пробация“, „Българо-румънски трансграничен институт по медиация“, Гранична полиция, Районна прокуратура, Център Динамика, Кризисен център за деца – Алфатар, центровете за деца на Каритас Русе, доброволци на организацията и студенти от РУ „Ангел Кънчев“. Специален гост беше Женевиев Кола – експерт на тема „трафик“ от Каритас Франция. Модератор на конференцията беше Деница Лазарова – координатор на проекта от Каритас Русе.Всички присъстващи обмениха опит и представиха добри практики от работата си с деца с отклоняващо се поведение и деца, жертви на трафик и заявиха готовността си за по-тясно сътрудничество.