На 23 април 2016 година се състоя общото събрание на Каритас Русе за отчетната 2015 година. Събитието беше открито от председателя на организацията Монс. Петко Христов, Никополски епископ и президент на Каритас България. На събранието присъстваха свещеници от Никополската епархия, Генералния секретар на Каритас България – Емануил Паташев, представители на организацията от Русе, Белене, Малчика и Свищов, както и ръководителите на проектите услугите, които Каритас Русе предоставя. Бяха приети финансовия отчет, доклада на независимия одитор и отчетите за дейността по различните направления на организацията.