Излезе годишният отчет на „Каритас Русе“ за 2020г. 

2020-та година бе първата от Ковид пандемията, поставила на изпитание структурите и дейностите на организацията. Те не само не спряха, но и се развиха на по-качествено ниво, съобразено с новите обществени и медицински реалности.

От настоящето издание може да научите какви дейности и услуги реализирахме през отминалата 2020 година, какви групи от хора подкрепихме и по какъв начин, кои бяха ключовите ни инициативи и благотворителни кампании.

Благодарим на всички дарители, партньори, сътрудници, доброволци и приятели, които безусловно и всеотдайно ни подкрепиха в работата ни през тази нелека годината. С вашата помощ, вярваме, успяхме да направим живота на хора в трудна ситуация по-смислен и пълноценен.

Изданието може да бъде прочетено тук.