Екипите на Русенската католическа организация Каритас и Областната организация на Българския Червен кръст в Русе проведоха работна среща по въпроси, свързани с подкрепата, която двете организации предоставят на гражданите от Украйна, търсещи убежище от войната. Те обмениха информация за програмите, по които установилите се в региона бежанци от Украйна получават помощ в момента и обсъдиха как по-ефективно да обхващат различните групи нуждаещи се хора, установили се в региона.

БЧК работи по няколко направления, за да помага на бежанците с финансиране от Върховния комисариат на бежанците към ООН (ВКБООН) и от УНИЦЕФ. В Русе на ул. „Гурко“ 10 работи така наречената „Синя точка“ – безопасно пространство за закрила, където експертите на БЧК предоставят информация, правни съвети, психосоциална подкрепа. Там насочват хората от Украйна към услуги за деца, жени, семейства и други групи, изложени на специфичен повишен риск.

РКО „Каритас“ е част от мрежата на Каритас в България, която предоставя помощ на уязвимите хора с финансовото съдействие на Католически служби за помощ. В Русе на ул. „Богдан войвода“ 3 работи Хуманитарен център, който предоставя помощ от месечни хранителни пакети, медиация за медицински грижи и социално подпомагане, в някои случаи и подкрепа за настаняване. Наскоро по този модел стартира и Хуманитарен център Каритас във Варна.

И двете организации работят, спазвайки строги критерии и международни стандарти, за да оказват максимално адекватно съдействие на гражданите от Украйна, които имат статут на временна закрила.

Актуалната ситуация е динамична, не е изключен нов сериозен бежански натиск по северните граници на България, коментираха участниците в срещата. По оценка на европейските политици и експерти, през последните седмици се наблюдава най-голямата ескалация от началото на войната в Украйна.