И тази година Каритас Русе предостави дарение от 40 кашона с дрехи за възрастни хора и социално слаби семейства към Съюза на инвалидите и Съюза на пенсионерите в Община Иваново. Традиционно русенската организация подкрепя работата на местните две структури и  достига до стотици възрастни и болни хора, както и деца и семейства в неравностойно положение. Дарението ще бъде разпределено в 13-те населени места в Община Иваново.