На 5 февруари 2016 г. в Център за работа с деца в с. Ореш се проведе Детски празник на книгата. Вдъхновени за празника бяхме от Фондация „Детски книги”, чиято идея е да останем винаги читатели и да разпространяваме идеята „Да четем!”. Затова организирахме този празник като всеки по свой избор представи своя любима приказка или книга чрез разказ, препразказ, рисунка, четене на откъс, краснопис или чрез костюм на герой.

В празника взеха участие децата-потребители на Цеитъра за работа с деца и техни приятели от училището в с. Ореш. Гости на празника бяха секретарят на Читалището в с. Ореш, учители от Основното училище и родители.

Децата четоха откъси от любими книги, представиха рисунки по мотиви от приказки, бяха облечени като любими герои. Представиха драматизация на приказката „Най-хубавото”, а екипът на центъра ги поздрави с драматизация на приказката „Циндил-Пиндил и Джаста-Праста”.

Елка Иванова
Координатор ЦИКОПДР – Ореш