На 24 май децата от Център за обществена подкрепа „Том Сойер” отбелязаха Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост с празничен концерт, на който присъстваха потребителите на Приют за бездомни лица „Добрият самарянин” към Каритас – Русе .
Една от дейностите в ЦОП „Том Сойер” е организиране и провеждане на групови педагогически  занимания, имащи  за цел формиране на ключови компетенции, любов към Родината, почитане на празници и обичаи,  както и засилване на чувството за съпричастност към хора в неравностойно социално положение.