На 20.04.2018 г., децата от Център за обществена подкрепа „Том Сойер” и потребители от Приют за бездомни лица „Добрият самарянин” на Каритас Русе отбелязаха заедно Деня на Земята като засадиха в двора на Приюта пет иглолистни дръвчета. Каузата „Да запазим Земята ни чиста” се провежда за трета поредна година, като общият брой на трайните насаждения в двора на „Добрият самарянин“ са вече 22. Тази година децата очакват първите плодове на някои от овощните дръвчета.

Една от дейностите в ЦОП „Том Сойер” е организиране и провеждане на групови социализиращи занимания, имащи за цел формиране на ключови компетенции, навици за труд, както и изграждане на умения за природосъобразен начин на живот и опазване природата чиста.