Днес децата от Дневен център за деца с увреждания Милосърдие на Каритас Русе имаха удоволствието да яздят кончето Сантина на Хиподрума. Въпреки първоначалните смесени чувства на страх и притеснение, те изпитаха истинско задоволство от контакта с прекрасното животно.
Вибрациите, излъчвани от кончето и баланса, който е необходим да държи всяко дете, е подходяща терапия както за деца с детска церебрална парализа, така и за деца с проблеми от аутистичния спектър.