В дните 25, 26, 29 и 30 април ще можете да откриете великденските произведения на „Каритас“ Русе във фойето на Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Благотворителният щанд отвори днес в 10 часа и жителите на града могат да го посещават в определените дни до 18 часа.

Шарени сувенири и украшения, подходящи за дома или за подарък, са изработени от деца и възрастни, които посещават различните комплекси за социални услуги на „Каритас“ Русе: Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие“; Център за обществена подкрепа „Том Сойер“ и Център за социална рехабилитация и интеграция на бездомни лица. Уменията на малки и големи са подкрепени от уверените ръце на арттерапевти и социални работници.

Дарените средства ще бъдат използвани за многобройните каузи на „Каритас“ Русе в подкрепа на бедните, слабите и нуждаещите се.