Христос Възкръсна!

В радостния ден на Възкресението учениците виждат празния гроб и са объркани. Евангелието казва: „защото още не знаеха Писанието, че Той трябва да възкръсне от мъртвите”. (Ив.20,9)

Бог е различен, прави нещата не както ние очакваме. Показва ни, че има изход там, където не очакваме. Дава живот, където няма. Разрешение на ситуацията, което не сме мислили. Изглежда, че еврейската Пасха е подобна на път без изход, но не е така – морето ще се отвори и народът ще премине. Ето защо трябва да се освободим от нашите схеми и предразсъдъци. Да се доверим и оставим в Христос, защото Той дойде на земята хората „да имат живот, и да имат в изобилие”. (Ив.10,10)

Християните и сътрудниците на „Каритас“ много често са изправени пред трудни ситуации, в които сякаш изживяват Пасхата и виждат как се отварят гробът и морето. В такива моменти трудностите се преобразяват в неочаквано Спасение. Разбират, че Бог не е дошъл да вземе, а да даде. Това, което изглежда край, е само едно начало.

Пожелавам на всички едно благословено Възкресение, пълно с изненади!

Монс. Румен Станев

Президент на „Каритас България“

Помощен епископ на Софийско-пловдивска епархия