На 16 май 2017 г. Каритас Русе откри официално поредната си социална услуга, подкрепена от държавата – Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания „Св. Винкенти“ – гр. Белене. Центърът започна своята работа през 2013 г. по проект за развитие на нови социални услуги на организацията, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. След края на проекта Каритас Русе спечели конкурс за предоставянето на социалната услуга като държавно-делегирана дейност.

На събитието присъстваха Монс. Петко Христов – Епископ на Никополсата епархия, Стефан Марков – изпълнителен директор на Каритас Русе, Дарина Добранчева – управител на ЦСРИ – Белене, Емануил Паташев – Генерален секретар на Каритас България, Милен Дулев – кмет на Община Белене, Малина Ешекова – зам. кмет на Община Белене, Бистра Павловска – председател на Общински съвет – Белене, Рени Караиванова – доректор на РДСП – Плевен, служители на Каритас Русе и потребители на услугата.

Името на Центъра бе избрано от Монс. Петко Христов, който разказа на присъстващите, че е избрал именно името на Св. Винкенти, заради грижата му към изоставените деца.

Освен ново име, социалната услуга се сдоби и с ново лого – рисунката на 6 – годишната Радостина Божинова, която спечели предварително обявен конкурс за рисунка, която да олицетвори Центъра.