На 29 април 2017 година се състоя общото събрание на Каритас Русе за отчетната 2016 година. Събитието беше открито от председателя на организацията Монс. Петко Христов, Никополски епископ и президент на Каритас България. На събранието присъстваха енорийски свещеници от епархията, кметовете на с. Гостиля и с. Бърдарски геран, представители на организацията от различните населени места, както и ръководителите на услугите, които Каритас Русе предоставя. Бяха приети финансовия отчет, доклада на независимия одитор и отчетите за дейността по различните направления на организацията.