ПОСЛАНИЕ ОТ ПАПА ФРАНЦИСК
ПО ПОВОД НА 3ия СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ РОДИТЕЛИ И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

23 юли 2023 година

«Неговата милост е от род в род» (Лк. 1, 50)

Скъпи братя и сестри!

«Неговата милост е от род в род» (Лк. 1, 50): това е темата за третия Световен ден на възрастните родители и възрастните хора. Това е тема, която ни препраща към една благословена среща: срещата между младата Мария и нейната възрастна братовчедка Елисавета (виж Лк. 1, 39-56). Последната, изпълнена със Светия Дух, отправя към Божията Майка думи, които хиляди години по-късно задават ритъма на ежедневната молитва: «Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба!» (Лк. 1, 42). И Светият Дух, който вече е слязъл върху Мария, я вдъхновява да отговори с Magnificat, където тя провъзгласява, че милостта на Господ се разпростира от род в род. Светият Дух благославя и придружава всяка плодотворна среща между различните поколения, между бабите и дядовците от една страна – и внуците от друга, между младите и възрастните хора. Наистина, Бог желае младите да радват сърцата на възрастните хора, а те на свой ред – да почерпят мъдрост от техния опит, както Мария постъпи с Елисавета. Но преди всичко Господ не иска да оставяме възрастните хора сами, нито да ги изтласкваме в перифериите на живота, както, за съжаление, твърде често се случва днес.

Тази година близостта между честването на Световния ден на възрастните родители и възрастните хора и Световните младежки дни е хубава; и двете чествания имат за тема „бързането” (виж Лк. 1, 39) на Мария да посети Елисавета и ни карат да размишляваме върху връзката между младите и възрастните хора. Господ пожела младите хора, срещайки се с възрастните – да приемат призива да опазят паметта и да признаят, благодарение на тях, дара на принадлежността към една по-голяма история. Приятелството на възрастния човек помага на младия да не свежда живота си до настоящето и да помни, че не всичко зависи от собствените му способности. За по-възрастните пък присъствието на младия човек отваря надеждата, че това което са преживели, няма да бъде загубено и мечтите им ще се сбъднат. В крайна сметка, посещението на Мария при Елисавета и осъзнаването, че милостта на Господ се предава от поколение на поколение, разкриват, че не можем сами да продължим напред – нито дори да се спасим съвсем сами, и че намесата на Бог се проявява винаги в историята на един народ, когато сме заедно. Самата Мария го казва в  Magnificat, ликувайки в Бога, Който е извършил нови и удивителни чудеса, верен на обещанието, дадено на Аврам (виж Лк. 1, 51-55).

За да приемем по-добре начина на действие на Бог, нека помним, че времето трябва да се живее в пълнота, защото най-големите реалности и най-хубавите мечти не се осъществяват за миг, а чрез израстване и съзряване: на път, в диалог и във връзка. Ето защо тези, които се съсредоточат единствено върху непосредственото, върху собствения си напредък да се сдобият бързо и алчно „с всичко и веднага”, губят от поглед действието на Бога. Напротив Неговият план за любов се разпростира върху миналото, настоящето и бъдещето, той обхваща и свързва поколенията. Това е проект, който стига отвъд нас самите, но където всеки е значим и най-вече е призван да стигне по-далеч. За най-младите се отнася да стигнат отвъд настоящето, където ни затваря виртуалната реалност и често ни отклонява от конкретната дейност. За по-възрастните се касае да не губят време, а да използват силите си, които отслабват, за да не съжаляват за пропуснатите възможности. Нека да гледаме напред! Нека да се оставим да бъдем формирани чрез Божията благодат, която от род в род ни освобождава от неподвижността и съжаленията за миналото!

В срещата между Мария и Елисавета, между младите и възрастните хора, Бог ни дава Своето бъдеще. Наистина пътят на Мария и приемането на Елисавета отварят вратата за проявлението на спасението: чрез тяхната прегръдка, Неговото милосърдие избухва в човешката история с радостна сладост. Бих искал да поканя всеки да се замисли по-добре за тази среща, да притвори очи и да си представи за миг тази прегръдка между младата Божия Майка и възрастната майка на Йоан Кръстител, да си я представи, да я почувства в сърцето си, за да я запази в душата си като светеща вътрешна икона.

И после ви каня да преминем от въображението към конкретното, да направим нещо, като прегърнем бабите и дядовците си, както и възрастните хора около нас. Да не ги оставяме сами, тяхното присъствие в семействата и в общностите е много ценно, то ни кара да осъзнаем, че споделяме същото наследство и сме част от един народ, в който пазим корените си. Да, именно възрастните хора ни предават нашата принадлежност към Светия Божи народ. Църквата, както и обществото, има нужда от тях. Те внасят в настоящето необходимото минало, за да изградим бъдещето. Нека ги почитаме и да не се лишаваме от тяхната компания, нито да ги лишаваме от нашата, нека да не позволяваме да бъдат отхвърлени!

Световният Ден на възрастните родители и възрастните хора иска да бъде малък, деликатен знак на надежда за тях и за цялата Църква. Затова подновявам моята покана към всички – епархии, енории, асоциации и общности – да го отпразнуват като подчертават преливащата радост от една подновена среща между младите и възрастните хора. На вас, млади хора, които се подготвяте да заминете за Лисабон или които ще преживеете Световните младежки дни у дома, бих искал да кажа: преди да тръгнете на път, идете на гости на вашите баби и дядовци, посетете възрастен човек, който живее сам! Неговата молитва ще ви закриля, а вие ще носите в сърцето си благословията от тази среща. А вас, възрастните хора, ви моля да придружавате с молитва младите хора, които предприемат това пътуване, за да отпразнуват Световните младежки дни. Тези млади хора са отговорът на Бог на вашите молби, плодът на това, което сте посели, знак, че Бог не изоставя Своя народ, но винаги го подмладява със силата на Светия Дух.

Скъпи баби и дядовци, скъпи възрастни братя и сестри, нека благословията от прегръдката между Мария и Елисавета достигне до вас и да изпълни сърцата ви с мир.  Благославям ви с обич. А вие,  моля ви, молете се за мен.

Рим, Свети Йоан Латерански, 31 май 2023 г., Празник на посещението на Дева Мария.

ПАПА ФРАНЦИСК

Copyright © Dicastero per la Comunicazione – Libreria Editrice Vaticana

Превод от френски език: Йорданка Гьокова