Стотици участници се включиха в символичния маратон, организиран от „Каритас Русе“ в Парка на младежта. Млади и по-възрастни, жени и мъже, студенти и ученици показаха солидарност с хората, които вървят по трудния път на миграцията. От малките селища към големите метрополиси, от една държава в друга – участниците бяха провокирани да се замислят за дълбокия смисъл на мястото, което наричаме дом и причините за принудителна миграция, което е и целта на кампанията WHAT IS HOME/КАКВО Е ДОМ?, стартирана от Каритас България.
Младежи и студенти в Русе и различни места по света също се включиха със своите послания:”Домът е там, където ме чакат с любов”; „Домът е там, където мога да намеря себе си”; „Домът е всичко за мен, защото родителите ми са всичко за мен”; „Където е майчината любов и топлина, там е и нашия дом”; „Домът не е място, а чувство“