И тази година „Каритас България“ провежда благотворителната кампания в подкрепа на възрастни хора „Защото СМЕ ХОРА!“. Тя започна на 12 ноември 2018 и ще продължи до края на март 2019 година.

Възрастните хора в България преживяват тихо старините си. Оставени сами на себе си, с болката и тъгата, те постепенно угасват в един свят, в който за тях се говори само по време на големите празници, преди избори и при преброяване на населението. През останалото време, възрастните хора потъват в забвение, сами в притихналата си стая. Някак охотно се забравя простата истина, че възрастните хора са пълноправни граждани като всеки един човек в България и като такива имат правото да живеят достойно.

„Каритас“, чрез услугата „Домашни грижи“, подкрепя възрастните хора в това им изконно право. Професионалната, дългосрочна подкрепа на медицинските сестри и домашните помощници от мобилните екипи към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ носи спокойствие на възрастните хора, че има кой да прекрачи прага им, да ги изслуша, да се погрижи за здравословното им състояние, да сподели вълненията им.

Професионалните грижи в собствения дом, предоставени от човек, превърнал се в приятел, доставящ спокойствие, уют и сигурност, са и най-силният двигател на желанието за живот и пътят към достойно изживяване на старините.

Бъдете част от нашата кауза. Нека заедно помогнем на възрастните хора да изживеят старините си достойно. Защото СМЕ ХОРА и защото правото на достоен живот е изконно за всеки човек.

За да осигурим дългосрочни комплексни (здравни и социални) домашни грижи на един възрастен човек за един месец, са необходими 90 лв. Тук влизат: транспортни разходи, нужни на екипите към центровете за Домашни грижи на „Каритас“ да достигнат до домовете на възрастните хора (общо 11 автомобила към 8 от центровете), административни разходи за 8 от центровете за Домашни грижи на „Каритас“; възнаграждения на медицинските сестри и социалните помощници към 8 от центровете (общо 21 души, от които 12 медицински сестри и 9 домашни помощници).

Може да изразите подкрепата си, като:

Дарите по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“:

РайфайзенБанк
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на „Каритас“
Титуляр на сметката: „Каритас България“

Благодарим Ви!