Приключи и втората част от проекта на Каритас Русе и организация „Реновабис” за подобряване условията на работа, ранната диагностика и популяризиране дейността на Дневния център, който имаше за цел да повиши качеството на предлаганата социална услуга за децата със специални нужди от Община Русе.

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания „Милосърдие” към Каритас Русе изгради мултисензорна стая, обнови уредите в залата за кинезитерапия; издаде ръководство за родители на тема „Ранно детско развитие и често срещани заболявания у деца до 7 години“, както и информационна брошура за услугите на Центъра.

Благодарение на новите придобивки, децата от Център „Милосърдие” ще имат възможност да усъвършенстват двигателните и менталните си умения, да изразходват енергия и да се развиват. А чрез ръководството, родителите ще получат подкрепа в проследяването на често срещани заболявания в ранна детска възраст и съвети за отглеждането на техните деца.