Двудневно въвеждащо обучение за сътрудници на Каритас Русе „Училище на Каритас” се проведе на 22 и 23 ноември в Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие”. В него участваха служители от различни социални услуги и проекти на организацията. Лектори в училището бяха г-н Богдан Паташев – богослов и г-н Емануил Паташев, – Генерален секретар на Каритас България, които поставиха акцент върху следните теми: Теологични основи, ценности и принципи на Каритас; социално-педагогическа роля на Каритас; актуални дейности на Каритас.