Альона, Оля и Макс – трима младежи от Украйна, току-що получиха още един шанс да си изкарват прехраната сами в Русе, и да бъдат по-независими и сигурни в себе си. След няколкомесечни усилия и обучение, тримата получиха своите сертификати за завършени професионални курсове: Альона и Оля за маникюр, а Макс – за фризьор. „Каритас Русе“ им оказва подкрепа да се включат в обученията, като част от различни дейности за интеграция на бежанци.

Альона все още се учи в българско училище в Русе, но има завършен десети клас, каквито са изискванията да започне курсове. Оля е студентка онлайн в Украйна, а Макс работи и във фурна „Филаделфия“ и прави хляб за хората. И тримата живеят в Русе с близките си – бежанци от войната в Украйна. Вече говорят български език съвсем прилично, за да се справят с работни задачи или да разбират какво искат потенциални клиенти от тях. И разбира се – за да общуват с нови приятели и познати.

Всъщност Макс и Оля са мотивирани да започнат професионалните курсове, организирани с подкрепата на „Каритас“ в Русе от своите майки, които ги завършиха преди тях. Майката на Макс – Тамара, е с две висши образования, преди войната е управлявала семеен бизнес в Измаил. Сега в Русе се опитва да стъпи на краката си отново и работи на две места. Нина – майката на Оля, е икономист и мениджър по човешки ресурси преди войната. А сега в Русе изкарва прехраната на семейството, като разкрасява хората…

Курсовете, организирани с подкрепата на „Каритас Русе“ от Центъра за професионално обучение „Рулан“, завършват със сериозни изпити по избраното професионално направление. Успешно завършилите получават удостоверения за професионална квалификация, издавани от Националната агенция за професионално образование и обучение НАПОО. Това им дава конкурентен достъп до пазара на труда в България, както и професионален ценз според националните стандарти и класификация на професиите.

Ние от Русенската католическа организация „Каритас“, като част от мрежата на „Каритас“ в България, продължаваме да помагаме на бежанците и хората, търсещи закрила в България с комплексна подкрепа, насърчаваща тяхното социално включване и ефективна интеграция. Инициативата „Достъп до пазара на труда за бежанци от Украйна и от други страни на произход“ се реализира през 2023 в партньорство с ВКБООН.