13 свои служители от Украйна и членове на техните семейства приюти в Русе световноизвестната компания Сименс. Бежанците /7 възрастни и 6 деца/ са настанени в хотел Сплендид, като фирмата поема пълната им издръжка. По предложение на Сименс разплащането ще става чрез благотворителната организация Каритас Русе и за целта е подписан целеви договор на обща стойност 60 000 евро като средствата ще се изплащат за подслон и пълен пансион, осигурени от хотела, както и други социални разходи.

На делово посещение вчера в Русе г-жа Румяна Парушева – ръководител Комуникации на Сименс-България се срещна с украинските бежанци, както и с ръководството на Каритас за доуточняване на програмата.  Извън тези средства Каритас се ангажира със социални дейности за децата от украинската група в своя Център за обществена подкрепа „Том Сойер“, както и със занимания по английски език в Хуманитарно-консултативния център за бежанци на организацията на ул. Богдан войвода 3.