Благотворителният базар на Каритас Русе по случай Великден тази година се проведе на 19-ти април в Мол Русе и събра сумата от 285 лева. На него посетителите можеха да открият ръчно изработени украшения от потребителите на Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие“, Център за обществена подкрепа на деца и семейства в риск „Том Сойер“ и Център за социална рехабилитация и интеграция на бездомни лица. Сумата ще бъде използвана в подкрепа на оборудването на логопедичен кабинет за говорна терапия на деца със специални нужди, както и за нуждите на другите два центъра.

Благодарим на всички, които подкрепиха инициативата!