Повече от сто украински бежанци в Русе и над 400 във Варна са получили подкрепа за устойчива интеграция в българското общество през 2023 г. от Русенската католическа организация „Каритас“ чрез екипите на хуманитарните й центрове. За разлика от 2022, когато подкрепата беше спешна и насочена към помощ за оцеляване, подслон и  настаняване, то през 2023 усилията са свързани с подкрепа за интеграция в местното общество чрез улесняване на достъпа до пазара на труда, медиация за достъп до институции и социална интеграция. Това стана ясно по време на две събития по въпросите на миграцията, организирани от „Каритас“ в Русе на 30 ноември 2023.

И през тази година над десет хиляди бежанци от войната в Украйна продължават да живеят в региона на Варна и още около 1400 в Добрич. В Русе живеят малко над 300 украинци от общо около хиляда в останалата част на Северна България. Данните потвърди и областният управител Данаил Ковачев, който участва в дискусията, в която се включиха представители на местните власти, Регионалното управление на образованието, Регионалната дирекция „Социално подпомагане“, Община Русе, училищни директори, доставчици на социални услуги.

„Проблемите на хилядите мигранти заслужават адекватно отношение и толерантност. Подобни форуми допринасят за спокойното обсъждане на темата, намаляват негативните реакции. За нас като представители на властите е важно да работим в сътрудничество с всички партньори и се надявам това сътрудничество да продължи“, заяви областният управител Данаил Ковачев.

„Предстои промяна в предоставянето на услугите на мигрантите и бежанците, фокусирано към по-качествено обслужване и още по-адекватно отношение към нуждите за интеграция в местното общество“, каза изпълнителният директор на „Каритас“ Русе Стефан Марков.

„В Кризисния център за непридружени лица на Община Русе, който е с капацитет от 16 души, в момента са настанени 9 непълнолетни младежи, полагаме усилия за пълноценната им интеграция въпреки различните предизвикателства“, съобщи Зейнеп Ахмедова от Община Русе.

Зад цифрите и статистиката стоят реални човешки съдби и наш ангажимент е да се отнасяме с хората подобаващо, за да ги привличаме да остават тук. Особено ценни са професионалистите, които търсят реализация на българския пазар въпреки бюрокрацията с признаване на дипломи и легализиране на документи, бяха категорични участниците в срещите.

„От името на всички украински хора искам да кажа едно огромно благодаря на русенци, защото тук, в този град, живеят хора с големи сърца, които ни приемат и разбират“, каза Евгения Бужилова, бесарабска българка, която работи като социален експерт в Хуманитарния център на „Каритас“ в Русе.

В предиобедните часове темата събра представители на неправителствени организации, граждански активисти и медии.

„Каритас България“, реализира инициативата „Регионален проект по миграция“ (REMAP) в партньорство със седем национални „Каритас“ организации от региона на Балканите:, „Каритас Гърция“, „Каритас Северна Македония“, „Каритас Сърбия“, „Каритас Черна гора“, „Каритас Босна и Херцеговина“, „Каритас Албания“ и „Каритас Турция“.

Русенската католическа организация „Каритас“, като част от „Каритас България“, реализира инициативата в общините от Никополска епархия чрез епархийни обучения, общински работилници и публични дискусии.