Представители на Център за обществена подкрепа „Том Сойер“ към Каритас Русе взеха участие в организираната от катедра „Педагогика“ към РУ „Ангел Кънчев“ – „Вечер на специалностите“. Събитието се проведе на 29 април в аула 101 на втори корпус на университета.

Темата на срещата беше „Педагогическото образование в Русе – минало, настояще, бъдеще“ и организаторите бяха подготвили разнообразна програма.  Бивши и настоящи студенти споделиха за своя опит, натрупан по време на обучението си в катедра „Педагогика“. Сред тях беше и Красена Манева, социален работник в ЦОП „Том Сойер“ и бакалавър по „Социална педагогика“. Тя говори за своя професионален път от университета до сегашната си работа в подкрепа на деца и семейства в риск:

„Пътят от учебната скамейка беше дълъг и не лек, но възможността, която получих да се реализирам след това, си струваше усилията през петте години. Опитът и знанията, които придобих в университета бяха наистина полезни, след като се реализирах като социален работник в ЦОП „Том Сойер“, за което искам да благодаря на всички преподаватели за тази възможност. Опитът и практиката в университета ми бяха много полезни и ми дадоха една база, над която да надграждам. Сблъсъкът с пряката работа с потребители и документацията беше труден в началото, но се чувствах подкрепена от екипа на ЦОП. Искам да поздравя всички, които учат тази специалност и да апелирам да не се отказват от трънливия път!“.

Освен богата програма, събитието бе уважено от редица специални гости, сред които доц. д-р инж. Галина Иванова – заместник-ректор по международно сътрудничество, доц. д-р Светлозар Цанков – заместник-декан по научна дейност и акредитация на Факултет „Природни науки и образование“, доц. д-р Цветелина Харакчийска – заместник-декан по учебна работа, д-р Росица Георгиева – началник РУО – гр. Русе, г-жа Таня Тодорова – началник отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ в Община Русе.