„Какво е дом?“ е 3-годишна кампания на „Каритас България“ и още 11 „Каритас“ организации от Европа, поставяща акцент върху причините за миграцията, дълбокия смисъл на мястото, което наричаме дом, и правото на всеки човек да се чувства у дома, независимо къде се намира.

Тази година кампанията поставя фокус върху начините, по които хората, напуснали дома си – поради принудително разселване или поради личен избор за по-добър живот, могат да се почувстват у дома в новото място, в което са се установили.

При преместването в нов дом, решаващ момент в процеса на интеграция е изучаването на местния език и говор – не само за мигранти от други страни, но и за вътрешни мигранти. Но това е нещо повече от усвояване на лексика и граматика. Използването на определени думи, характеризира местната култура, създава усещането за дом и показва разликата между това да си пътешественик или жител.

Чрез кампанията „Какво е дом?“ искаме да разберем употребата на коя дума на местния език кара хората да почувстват, че са станали жители на новото място, в което са се установили да живеят. Затова и тази година фокусът на кампанията е върху важния момент, свързан с изучаването на местния език и използването на думи, типични за местната култура, което е и първата стъпка към приемането на новото място за свой дом.

Защото изконно право на всеки човек е да се чувства у дома, независимо от това къде се намира. А домът е там, където разбираш и говориш езика на местното население и можеш да изразяваш себе си – своите чувства, мисли и всичко онова, което те определя като човека, който си.

Кампанията протича в периода: 8 юли – 8 септември 2019 г.

 

 

„Какво е дом?” е част от инициативата „Миграция, взаимодействие, развитие“ (MIND), реализирана с финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз за образование за развитие и повишаване на осведомеността.