На 31.03. 2022 в Центъра за обществена подкрепа „Св.Марта“- гр. Белене се проведе информационна среща с приемни родители.

Организатор на срещата беше директорът на ДСП – гр. Белене, г-жа Миглена Врайкова. Присъстваха г-жа Надка Раева-Панова, г-жа Ренета Дончева – от Отдел „Закрила на детето“, към ДСП – Белене и г-жа Дарина Добранчева, управител на ЦСРИ – гр. Белене.

Г-жа Врайкова изнесе презентация, свързана с Актуализираните методически насоки за подготовка на дете за осиновяване и припомни правата и задълженията на приемните родители. Участниците в срещата споделиха опит и задаваха въпроси относно приемната грижа.